Anslutningsvägen till Brannebolbryggan

6 augusti 2010

Anslutningsvägen till Brannebolbryggans parkering ska åtgärdas för tredje gången efter samtal mellan Derome, bryggföreningen och Atv Entreprenad. Vägen ligger utanför vägsamfällighetens förvaltning och det tidigare underhållet har hållit i ett år. Vägen används mest av några båtplatsinnehavare i Lappetorp som även använder tillfartsvägen i Brannebol utan att vara medlemmar i vägsamfälligheten.