Bryggföreningen har möte med Derome utanför Varberg

16 december 2008

Delar av bryggföreningens styrelse hade en lång dag med tågresa till Göteborg och vidare med bil till Derome utanför Varberg. Föreningen hade möte med markägaren vd Peter Mossbrant, Derome Hus. Det var en stor genomgång av arbetet med bryggförrättning och klargörande och information av olika frågor. Till mötet hade bryggföreningen sammanställt en större presentation och överlämnade en mapp med särskilt framtagen information om bryggföreningen.
Vd:n uttalade att Derome kunde stödja föreningens ansökan om att bilda bryggsamfällighet om vi hade kommunens stöd för detta. Han påpekade även att den ena arrendatorn av stamfastigheten hade ett avtal för bryggområdena.