Brannebol planläggning


Förslag till detaljplan för del av Brannebol 1:1 (1:28) m fl

20 nov 2009 Information om avbruten planläggning
07 sept 2008 Samrådsyttranden på detaljplan
Ytterligare samrådsyttranden finns att tillgå hos Nyköpings kommun.
Brannebol Bryggförening
Brannebols Samfällighetsförening samt Fastighetsägarföreningen
Sörmlands Skärgårds Intresseförening
Länsstyrelsen Södermanlands län
Lantmäteriet
Svärta Centerpartiavdelning
Naturskyddsföreningen södra Sörmland
17 juli 2008 Samrådshandlingar för detaljplan
Samrådsbrev
Sändlista
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Förslag till Miljökonsekvensbeskrivning
Behovsbedömning av Miljökonsekvensbeskrivning
17 juni 2008 Bygg- och tekniknämndens beslut om samråd

Planprogram för Brannebol 1:1 (1:28) m fl

21 jan 2008 Kommunstyrelsens beslut om reviderat planprogram
20 jan 2008 Yttrande från Bälinge, Tystberga, Svärta och Sättersta hembygdsförening
10 jan 2008 Framskrivning till Kommunstyrelsen
10 jan 2008 Samrådsredogörelse för planprogram
26 nov 2007 Samrådsyttranden på planprogram
Ytterligare samrådsyttranden finns att tillgå hos Nyköpings kommun.
Brannebol Bryggförening
Brannebols Samfällighetsförening samt Fastighetsägarföreningen
Sörmlands Skärgårds Intresseförening
Länsstyrelsen Södermanlands län
Naturskyddsföreningen södra Sörmland
01 okt 2007 Kommunstyrelsens beslut om samråd
19 sep 2007 Förslag till planprogram
19 sep 2007 Framskrivning till Kommunstyrelsen
31 jan 2005 Kommunstyrelsens beslut om upprättande av detaljplan
20 jan 2005 Framskrivning till Kommunstyrelsen
18 jan 2005 Ansökan om upprättande av detaljplan