Gällande detaljplaner


Gällande detaljplaner för bryggområdena

10 jan 1986 Detaljplan för Marsö
Plantext
Plankarta
08 feb 1972 Detaljplan för Brannebol
Plantext
Plankarta
22 feb 1968 Detaljplan för Brannebol
Plantext
Plankarta