Ett första arbetsmöte med lantmäteriet

28 april 2009

Bryggföreningen har haft ett första arbetsmöte med lantmäteriet i Katrineholm. Det var byte av lantmätare samma dag som mötet. En av lantmätaren hade inhämtat information om vårt ärende från lantmäteriet i Nyköping och hade i övrigt inte hunnit läsa in sig på föreningens ansökan. Ansökan om lantmäteriförrättning och befintligt material granskades och inställningen till bryggföreningens ansökan var tveksam. Från bryggföreningens sida var det nödvändigt med kompletterande material till lantmäteriet.