Föreningen lämnar in ansökan om lantmäterriförättning

30 december 2008

I mellandagarna lämnade bryggföreningens medlemmar genom föreningen in en ansökan om lantmäteriförrättning för Brannebolbryggorna. Ansökan innehöll 108 ansökningar, medlemsregister, förteckning över tillfrågade fastighetsägare, översikts- och arbetskartor.

Lantmäteriet i Nyköping hade tidigare tilldelat bryggföreningen samma lantmätare som handlägger föreningens motparts ärenden. För att eliminera risken med frågeställningar om en jävsituation beslöt styrelsen att lämna in ansökan i länets norra lantmäteridestikt på Lantmäteriet i Eskilstuna.