Förfrågan till kommunstyrelsen och bygg- och tekniknämnden

25 augusti 2010

Bryggföreningen har gjort en skriftlig förfrågan om kommunalt stöd för att bilda en bryggsamfällighet. Stöd från Nyköpings kommun krävs för att lantmäteriet ska fortsätta med bryggförrättningen. För att få en helhetsbild till den komplexa situationen rörande bryggorna och få en bakgrund till bildandet av en bryggsamfällighet har bryggföreningen valt att även hålla ett informationsmöte.