Inbjudan till Informationsmöte och Medlemsmöte

24 augusti 2010

Bryggföreningen har bjudit in sina medlemmar till informations- och medlemsmöte. Till informationsmötet är politikerna i Nyköpings kommunstyrelse och bygg- och tekniknämnd inbjudna inför deras ställningstagande om stöd till en bryggsamfällighet.Bryggföreningsmötet kommer att inledas med information om bakgrunden till föreningen och en genomgång av föreningens arbeten och nuvarande situation. Föreningen har även bjudit in Nils Kjellberg, ordförande i Sörmlands Skärgårds Intresseförening, som kommer att berätta om skärgårdsföreningens arbete bland annat med säkrade landfästen och om bakgrunden till bryggsamfälligheten i Källvik.
Andra delen av bryggföreningsmötet är ett medlemsmöte.

Lördagen den 27 november, klockan 13.30
Olrogsalen på Culturum i Nyköping