Nyheter


Inbjudan till Medlemsmöte

29 maj 2011

Bryggföreningen bjuder in till medlemsmöte och en tur genom skärgården ombord på Trosa Rederis M/S Storsand.
Båten avgår och anlöper Brannebolsudde. Kostnad för båtfärden är 50 kr/person och…
Läs mer »


Polisen varnar för båtstölder

2 november 2010

Ett flertal båtstölder har skett i Källvik och på platser runt Oxelösund. Polisen har tidigare under hösten gått ut och varnat för båtstölder, då det i slutet…
Läs mer »


Bygglovansökan för 11 villor vid Brannebol gård uppskjuten

6 oktober 2010

Derome Hus har muntligt meddelat kommunen att de inte vill att den tidigare inlämnade bygglovansökan för 11 villor vid Brannebol gård ska behandlas på bygg- och tekniknämndens…
Läs mer »


Förfrågan till kommunstyrelsen och bygg- och tekniknämnden

25 augusti 2010

Bryggföreningen har gjort en skriftlig förfrågan om kommunalt stöd för att bilda en bryggsamfällighet. Stöd från Nyköpings kommun krävs för att lantmäteriet ska fortsätta med bryggförrättningen. För…
Läs mer »


Inbjudan till Informationsmöte och Medlemsmöte

24 augusti 2010

Bryggföreningen har bjudit in sina medlemmar till informations- och medlemsmöte. Till informationsmötet är politikerna i Nyköpings kommunstyrelse och bygg- och tekniknämnd inbjudna inför deras ställningstagande om stöd…
Läs mer »


Anslutningsvägen till Brannebolbryggan

6 augusti 2010

Anslutningsvägen till Brannebolbryggans parkering ska åtgärdas för tredje gången efter samtal mellan Derome, bryggföreningen och Atv Entreprenad. Vägen ligger utanför vägsamfällighetens förvaltning och det tidigare underhållet har…
Läs mer »


Derome ansöker om bygglov för 11 villor

14 juli 2010

Samtidigt som den fördjupad översiktsplan för Sjösa – Vålarö är ute på samråd har markägaren Derome lämnat in bygglovansökan för 11 villor på betesängar och jordbruksmark vid…
Läs mer »


Nyttjande av tillfartsvägen i Brannebol

20 juni 2010

I helgen närvarade bryggföreningen i form av medlemmar på vägsamfällighetens föreningsstämma. Stämman behandlade bland annat att några permanentboende öbor för tredje året i rad använder tillfartsvägen i…
Läs mer »


Samrådsmöte för Fördjupad översiktsplan Sjösa – Vålarö

17 april 2010

Kommunen har skickat ut samrådshandlingar för den fördjupade översiktsplanen Sjösa – Vålarö. Planförslaget behandlar olika alternativ för utbyggnad av bostäder inom området. Hornsviken och Brannebolbryggorna pekas inte…
Läs mer »


Svår islossning för Brannebolbryggan

16 april 2010

Isarna som i år var mycket tjocka skapade problem för Brannebolbryggan. Några dagar innan årets islossning sjönk havsnivån längs kusten. Detta fick till följd att ett stort…
Läs mer »


Skrivelse till Derome Hus AB

13 december 2009

Till följd av den avbrutna detaljplaneringen i Brannebol har bryggföreningen skickat en förfrågan till Derome Hus AB om att erhålla mark genom en ekonomisk överenskommelse.
Lantmäteriet och Brannebol…
Läs mer »


Nyköpings kommun informerar om avbruten planläggning

28 november 2009

Nyköpings kommun har skickat ut ett informationsbrev till fastighetsägare i Brannebol och andra berörda om att Derome har avbrutit det pågående detaljplanearbetet i Brannebol.
Planläggningen har avbrutits på…
Läs mer »


Derome avbryter planläggning

22 oktober 2009

Byggkoncernen Derome som driver planläggningen av Brannebol har meddelat Nyköpings kommun att de avbryter planprocessen och arbetet med pågående detaljplan.
Derome hänvisar sitt beslut till en upprioritering av…
Läs mer »


Stölder av båtmotorer och bensintankar fortsätter

7 augusti 2009

Under veckan har det återigen skett en stöld av en utombordsmotor och av bensintankar vid Marsöbryggan. Förutom stölden av en större Yamaha motor har flera båtar fått…
Läs mer »


Anslutningsvägen till Brannebolbryggan åtgärdad

28 juni 2009

Vägen till Brannebolbryggan har underhållits och reparerats.
Efter Vattenfalls grävarbete 2006 blev vägen till Brannebolbryggan allt sämre och har många gånger varit på gränsen till ofarbar. Bryggföreningen har…
Läs mer »


Ett första arbetsmöte med lantmäteriet

28 april 2009

Bryggföreningen har haft ett första arbetsmöte med lantmäteriet i Katrineholm. Det var byte av lantmätare samma dag som mötet. En av lantmätaren hade inhämtat information om vårt…
Läs mer »


Föreningen lämnar in ansökan om lantmäterriförättning

30 december 2008

I mellandagarna lämnade bryggföreningens medlemmar genom föreningen in en ansökan om lantmäteriförrättning för Brannebolbryggorna. Ansökan innehöll 108 ansökningar, medlemsregister, förteckning över tillfrågade fastighetsägare, översikts- och arbetskartor.
Lantmäteriet i…
Läs mer »


Bryggföreningen har möte med Derome utanför Varberg

16 december 2008

Delar av bryggföreningens styrelse hade en lång dag med tågresa till Göteborg och vidare med bil till Derome utanför Varberg. Föreningen hade möte med markägaren vd Peter…
Läs mer »


Studiebesök hos Källviks bryggsamfällighet

8 juli 2008

Källviks hamns samfällighetsförening har genom ordförande Björn Bäckman och Bo Wijkmark, fd regionplanedirektör bjudit in bryggföreningens medlemmar till studiebesök och information. Samfällighetsföreningen har 106 bryggplatser och det…
Läs mer »


Samrådsmöte om Detaljplan för del av Brannebol

7 juli 2008

Nyköpings kommun har skickat ut samrådshandlingar med förslag till ny Detaljplan för en del av Brannebol.
Även om Brannebolbryggorna ligger utanför detaljplanens område finns de omnämnda i Miljökonsekvensbeskrivningen…
Läs mer »


Samrådsmöte om Planprogram för Brannebol

28 oktober 2007

Nyköpings kommun har skickat ut samrådshandlingar med förslag till Planprogram för Brannebol.
Planprogrammet föreslår en utbyggnad med 110 nya villafastigheter och anläggningar för marinor på de två bryggområdena.
Samrådet ställs…
Läs mer »