Nyttjande av tillfartsvägen i Brannebol

20 juni 2010

I helgen närvarade bryggföreningen i form av medlemmar på vägsamfällighetens föreningsstämma. Stämman behandlade bland annat att några permanentboende öbor för tredje året i rad använder tillfartsvägen i Brannebol för att nå sina båtplatser i Lappetorp. Detta trots att de efter förfrågan valt att inte ingå i vägsamfälligheten och därigenom inte heller betalar någon medlemsavgift för underhåll och snöröjning.
De använder även Brannebolbryggans parkering och anslutningsvägen till parkeringen.