Samrådsmöte för Fördjupad översiktsplan Sjösa – Vålarö

17 april 2010

Kommunen har skickat ut samrådshandlingar för den fördjupade översiktsplanen Sjösa – Vålarö. Planförslaget behandlar olika alternativ för utbyggnad av bostäder inom området. Hornsviken och Brannebolbryggorna pekas inte ut som expansiosplats för bryggor och planförslaget anger inte heller några andra förändringar av bryggområden i Brannebol. Planförslaget säger även att samfälligheter el dyl bör bildas för fastigheter på öar för att säkra landstigningen.
Bryggföreningen är den enda förening som omnämns i planförslaget.

Samrådet ställs ut i Stadshusets entréhall fram till den 15 juni.

Samrådsmöte för Fördjupad översiktsplan Sjösa – Vålarö
Lördagen den 29 maj kl 10.00
Entréhallen i Nyköpings Stadshus