Samrådsmöte om Detaljplan för del av Brannebol

7 juli 2008

Nyköpings kommun har skickat ut samrådshandlingar med förslag till ny Detaljplan för en del av Brannebol.
Även om Brannebolbryggorna ligger utanför detaljplanens område finns de omnämnda i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Framförallt föreslås det exploateringsplaner för Brannebolbryggan. MKB:n tar upp en sammanslagning av Brannebolbryggans område och brygganläggningen på grannfastigheten Lappetorp vid Havet.

Samrådet ställs ut fram till den 24 augusti 2008.

Onsdag den 13 augusti klockan 18.30
Foajén i Nyköpings Stadshus