Samrådsmöte om Planprogram för Brannebol

28 oktober 2007

Nyköpings kommun har skickat ut samrådshandlingar med förslag till Planprogram för Brannebol.
Planprogrammet föreslår en utbyggnad med 110 nya villafastigheter och anläggningar för marinor på de två bryggområdena.

Samrådet ställs ut fram till den 14 oktober.

Lördag 27 oktober, klockan 11.00
B-salen i Nyköpings Stadshus