Stölder av båtmotorer och bensintankar fortsätter

7 augusti 2009

Under veckan har det återigen skett en stöld av en utombordsmotor och av bensintankar vid Marsöbryggan. Förutom stölden av en större Yamaha motor har flera båtar fått sina aktertofter uppbrutna och bränsletankar stulna. Denna gång var det enbart båtar vars motorer har separat oljeblandning och ren bensin i tankarna som blev utsatta.

Trots många år av nya rekord i statistiken över båtstölder har Brannebolbryggorna i stort sätt varit förskonad från stölder och inbrott i båtarna. Bryggorna har tidigare varit relativt okända och bruksbåtarna kan inte heller ha setts som attraktiva stöldobjekt. Tyvärr har detta ändrats och det har under de senare åren skett ett flertal stölder av båtmotorer och bensintankar, dels från båtar på trailer och dels från båtar förtöjda vid bryggorna.
Polisen anser därför att det är viktigt att vi håller extra uppsikt kvälls- och nattetid. Samt att vi är uppmärksam på okända bilar och båtar i området.
Föreningen har satt upp Information och stöldvarning på anslagstavlorna.
E-post har skickats till medlemmarna.