Studiebesök hos Källviks bryggsamfällighet

8 juli 2008

Källviks hamns samfällighetsförening har genom ordförande Björn Bäckman och Bo Wijkmark, fd regionplanedirektör bjudit in bryggföreningens medlemmar till studiebesök och information. Samfällighetsföreningen har 106 bryggplatser och det ingår 74 fastigheter i föreningen.
Vi har många gemensamma frågor bland annat var det ca 35 fastighetsägare med servitut som valde att gå in i deras samfällighet. Även i Källvik fanns det en exploatör med stora byggplaner. Politikerna i Trosa villkorade till slut en mindre byggnation genom att exploatören fick släppa till mark till kommunen, som sedan upplät marken till samfälligheten.

Vi hoppas på en trevlig och informativ utflykt!
Medtag gärna matsäck / picknickkorg.
För er som kommer sjövägen finns det gott om kajplats.

Lördag den 2 augusti, klockan 14.00
Samling vid Källviks brygga