Styrelsemedlemmar


Ordförande

Marie-Louise Thuresson (Marsö)
Tel: 070-741 25 75
m-l.thuresson a futura.d.se

Ledamot

Kjell Jonsson (Brannebol)
Tel: 070-510 52 76
kjell.jonsson.bk a gmail.com

Kassör

Kent Henningson (Korpholmen)
Tel: 070-741 11 74
kent.henningson a tele2.se

Ledamot

John Ersson (Bergö)
Tel: 070-373 95 67
john.ersson a telia.com

Ledamot

Peter Hamilton (Saltholmen)
Tel: 070-604 71 17
ullapeter.hamilton a gmail.com

Suppleant

Gunnar Blackert (Skeppsgården)
Tel: 070-373 63 21
gunnar a blackert.se

Suppleant

Gertrud Hedberg (Brannebol)
Tel: 070-935 08 06
gertrud.hedberg000 a bredband.net


Bryggvärd

Bryggvärd

Marsöbryggan
Lennart och Iréne Isaksson (Marsö)
Tel: 070-201 30 64
lennart.isaksson3 a tele2.se
Brannebolbryggan
Fredrik Pettersson (Brannebol)
Tel: 073-025 10 60
brynasfredrik a hotmail.se